ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ph
Php 1,500.00
1 سال
Php 2,500.00
1 سال
Php 1,500.00
1 سال
.com.ph
Php 1,500.00
1 سال
Php 2,500.00
1 سال
Php 1,500.00
1 سال
.net.ph
Php 1,500.00
1 سال
Php 2,500.00
1 سال
Php 1,500.00
1 سال
.org.ph
Php 1,500.00
1 سال
Php 2,500.00
1 سال
Php 1,500.00
1 سال
.com
Php 700.00
1 سال
Php 700.00
1 سال
Php 700.00
1 سال
.net
Php 850.00
1 سال
Php 850.00
1 سال
Php 850.00
1 سال
.org
Php 850.00
1 سال
Php 850.00
1 سال
Php 850.00
1 سال
.biz
Php 1,000.00
1 سال
Php 1,000.00
1 سال
Php 1,000.00
1 سال
.info
Php 1,000.00
1 سال
Php 1,000.00
1 سال
Php 1,000.00
1 سال
.name
Php 750.00
1 سال
Php 750.00
1 سال
Php 750.00
1 سال
.us
Php 600.00
1 سال
Php 600.00
1 سال
Php 600.00
1 سال
.ws
Php 1,500.00
1 سال
Php 1,500.00
1 سال
Php 1,500.00
1 سال
.asia
Php 1,000.00
1 سال
Php 1,000.00
1 سال
Php 1,000.00
1 سال
.tv
Php 2,000.00
1 سال
Php 2,000.00
1 سال
Php 2,000.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains